Financování a postup při koupi

Harmonogram prodeje

 1. Seznámení se základními podmínkami koupě
 2. Uzavření rezervační smlouvy
 3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví k bytu a nebytovému prostoru
 4. Umožnění poskytnutí hypotečního úvěru prostřednictvím bankovního ústavu
 5. Uzavření kupní smlouvy
 6. Podání návrhu na vklad vlastnického práva
 7. Předání bytových jednotek, komerčního prostoru, sklepů a garážového stání kupujícímu

Financování

Základní platební kalendář

Výše a termíny splátek zohledňují jednotlivé fáze výstavby a stupeň rozestavěnosti.

 • rezervační poplatek ve výši 100.000 Kč vč. DPH při rezervaci bytu splatný do 10 dnů od podpisu rezervační smlouvy,

Při osobním jednání je možno v jednotlivých případech dohodnout platební kalendář, který zohledňuje některé specifické požadavky klientů.

Možnost financování hypotečním úvěrem. Pokud potřebujete poradit s výběrem banky, kontaktujte prosím pana Ing. Tomáše Kalába, mob: 725 688 302.

Vysvětlení pojmů

 • Dokončením hrubé stavby a zápisem rozestavěných bytových jednotek do katastru nemovitostí se rozumí dokončení železobetonového skeletu a obvodového zdiva bytových jednotek
 • Dokončení vnitřních prací se rozumí dokončení vnitřního zdiva a omítky, ZTI, ÚT, VZT, okna, střecha, elektroinstalace.
 • Převzetí bytové jednotky a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí se uskuteční po řádné kolaudaci bytového domu.
Bytový dům Park Kovářská - náhled